RTG

Gabinet posiada pracownię rentgenowską (RTG punktowe)

Jednostka działa na podstawie zezwoleń Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko. Na podstawie wykonanych pomiarów dozymetrycznych i odczytów dawek indywidualnych pracowników nie są przekroczone dawki graniczne określone prawem.